ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. w organizacji

ul. Dąbrowszczaków 18

78-200 Białogard

NIP 6722079014

REGON 321463846

 

tel. (094) 312 89 85

fax. (094) 312 84 45

email: zgkim@bialogard.info

zamowiena.zgkim@bialogard.info